Loading...
Tweede Broekdijk 6, Aalten, Nederland +31 (0)543 47 25 01

Transducer Interface

22 maart 2024

ARA Industries heeft veel ervaring met het ontwerpen van elektronische apparatuur voor de machine-industrie. Vaak bevat deze apparatuur een control board en een scala aan sensoren en actuatoren.

De sensoren en actuatoren bestaan uit transducers, voor de omzetting naar andere fysische domeinen, een behuizing en wat elektronica voor de normering van signaalniveaus. Voor analoge sensoren valt hierbij te denken aan een bereik van 0 tot 10 V of van 4 tot 20 mA, maar uiteraard zijn er ook sensoren met een digitale interface verkrijgbaar.

In een aantal gevallen ligt het voor de hand om transducers direct in een compleet eindproduct te integreren. Denk bijvoorbeeld aan de bewegingssensor in een telefoon, aan rookmelders, etc. In de praktijk zijn er echter nog tal van andere redenen om transducers in een compleet product op te nemen. ARA Industries heeft op dit gebied jarenlange ervaring, o.a. voor het meten van temperatuur, licht, positie, kracht, druk of specifieke gassen.

Een bijkomend voordeel van zelf ontwikkelde transducerinterfaces is dat aan extra eisen kan worden voldaan. Hierbij valt te denken aan draadbreukdetectie, low-power, symmetrische signaalleveling of aan transducers die van een nauwkeurig geregelde referentiebron zijn voorzien, de zogenaamde excitatie.

Na dataprocessing is het natuurlijk van belang dat actuatoren snel en accuraat reageren. Denk hierbij aan proportionele regelventielen, servomotoren of aan actuatoren die in andere fysische domeinen actief zijn. Soms volstaat sturing, maar meestal maakt de actuator deel uit van een teruggekoppeld systeem.

De ontwikkeling van deze geregelde actuatoren vergt expertise op het gebied van systeemdynamica, een vakgebied waar ARA Industries goed mee vertrouwd is.

Wat realisatie betreft heeft ARA Industries mogelijkheden om robuuste eindproducten te vervaardigen, hetgeen vooral bij industriële toepassingen van belang is. ARA Industries kan in eigen bedrijf metalen delen produceren, maar beschikt ook over potting-technieken. De toegepaste elektronica voldoet daarbij aan de geldende normen en de in- en uitgangen worden van een goede beveiliging voorzien.